Bijscholingsworkshop: tafelopstellingen (systemische tools inzetten bij scheiding)

Bijscholingsworkshop: tafelopstellingen (systemische tools inzetten bij scheiding)14 jun 09:30 - 17:00 - Amsterdam
ALLES KIDS kindertherapie - jongerentherapie Amsterdam I Diemen I IJburg

Route

ALLES KIDS?! en Het Familiehuis organiseren: WORKSHOP Tafelopstellingen (met gebruik van Duplo) in de begeleiding van gescheiden ouders en hun kinderen

Van ex-partners naar gezamenlijke ouders? In een scheiding staat de wereld voor ouders en kinderen vaak op zijn kop en er komen veel emoties langs.
Vanuit ‘systemisch perspectief’ kijken we in deze ervaringsgerichte workshop naar hoe deze pijn in het leven samenhangt met banden en loyaliteit die van generatie op generatie de relatie met onszelf en met onze omgeving bepalen. Het is niet de bedoeling om ouders en kinderen van die loyaliteiten te ontdoen, maar om ze zichtbaar te maken en er nieuwe vormen voor te zoeken. Door als professional ouders hiervan bewust te maken, kunnen zij heldere keuzes maken in de invulling van het gezamenlijke ouderschap. En dat is helpend voor hun kind(eren).Tafelopstellingen geinspireerd op de methodiek van een ‘Taal Erbij’ van Marleen Diekman
Met systemische werkvormen zoals tafelopstellingen m.b.v. poppetjes werken we de thema’s uit die spelen rondom een scheiding.
Met opstellingen kan je zowel het intrapsychische als het interrelationele aspect letterlijk op tafel plaatsen. In de beeldtaal wordt de binnenwereld van de ouder zichtbaar en is daarmee een hulpmiddel in de ontmoeting met de andere ouder en naar de kinderen.
Opstellingen bieden ruimte om ieders beleving van de werkelijkheid weer te geven. Door in hoofdlijnen de geschiedenis van beide ouders in beeld te brengen, krijgen zij meer inzicht in de impact die deze heeft op de scheiding en het ouderschap. En kunnen ze constructieve afspraken met elkaar maken.© 2019 Lekker Stappen