Tango Basic Course - level 2

Tango Basic Course - level 217 mei 19:00 - 24 mei 20:30 - Amsterdam
Vrijburg

Route
Meer info

TANGO BASIS CURSUS - Level 2 ( ENG scroll down)

De Tango Basiscursus level 2 is een 7-weekse cursus voor mensen die de basiscursus level 1 hebben gevolgd of een Tango Bootcampdag, alsmede voor tangodansers die de basis elementen & principes van de tango willen uitdiepen.
Het doel is om je in deze cursus genoeg handvatten en zelfvertrouwen te geven om op de tangosalons te gaan dansen, zodat je de 'tangobliss' op één van de vele tangosalons in Amsterdam kunt gaan ervaren.

In deze cursus werken we aan de uitbreiding van je repertoire van passen en figuren, je creativiteit in het improviseren, het verdiepen van je techniek, een fijne omarming en navigatie op de dansvloer.We besteden veel aandacht aan houding, lichaamsbewustzijn, creativiteit en improvisatie, alsmede connectie en muzikaliteit.
We zullen je motiveren om naar tango oefenavonden en salons te gaan en we bieden je wekelijkse oefenavonden waar we je begeleiden en een maandelijkse salon.

In de Tango basiscursus level 2 behandelen we oa. de volgende onderwerpen:
* Lichaamsbewustzijn en houding
* Connectie met je danspartner en de omarming
* De kunst van het leiden en volgen
* Uitbreiding van je repertoire (ocho cortado, parada, sandwich, media luna)
* Muzikaliteit en expressie
* Naviagatie op de dansvloer

Tijd: 19:00-20:30
Data: 17/5, 24/5, 31/5, 7/6, 14/6, 21/6, 28/6
Locatie: Vrijburgkerk Amsterdam. Moddermanzaal, Herman Gorterstraat 31.
Kosten: €105
Docente: Danielle Riegel

Heb je nog geen Basic course level 1 gedaan of wil je de basis nog eens herhalen of opfrissen? Op 8 maart start er weer een level 1: www.facebook.com/events/161617851152902/?ti=icl

Aanmelding: tangostudiolessen.wetickets.shop
Vragen: info@tangostudio.nl
Meer info: www.tangostudio.nl
Docenten: www.tangostudio.nl/teachers.html

Het is fijn als je je aanmeldt als koppel, maar niet verplicht.

NB De 1e les op 17 mei mag als gratis proefles worden meegedaan!
Je kunt ook alvast een keertje in maart of april komen kijken naar of meedoen aan een les van de Basis cursus 1 als je geinteresseerd bent om je in te schrijven voor de Basiscursus level 2. Mail dan even naar: info@tangostudio.nl

www.youtube.com/watch?v=1Ayp9h6fJLU
EL TANGO TE ESPERA - TANGO WAITS FOR YOU (Anibal Troilo)

TANGO BASIC COURSE - level 2

Tango Basic Course level 2 is a 7-weeks intensive course for people that have participated in a previous Tango Basic Course - level 1 or a Tango Bootcamp Day, as well as for tango dancers that would like to work on and deepen out the basic elements & principles of tango.
The goal is to prepare you to start going to Tangosalons and enjoy that "tangobliss" in one of the many Tangosalons in Amsterdam or in other cities in the Netherlands or around the world:)

In this course we will work on developing your repertoire of steps and figures, your creativity in improvisation, expanding your technique, a nice embrace, and navigation on the dance floor so that you can dance with more confidence and start going to tango salons. We put a lot of emphasis on posture, body awareness, creativity and improvisation, as well as connection and musicality.

We will motivate you to go to Tango práctica's and we offer you practise opportunities where we accompany and guide you weekly!

In the Tango Basic Course level 2 we will cover ao. the following topics:
*Body awareness and tango posture
*Connection & the embrace
*The art of lead & follow
*Increase your repertoire of steps & figures
(for example: ocho cortado, parada, sandwich, media luna, giro, sacada)
*Musicality and expression
*Understanding of the structure of tango music and an introduction to (recognize) the most important tango orchestra's
*Floorcraft and tango codigos at the salon

Time: 19:00-20:30
Dates: 17/5, 24/5, 31/5, 7/6, 14/6, 21/6, 28/6
Location: Vrijburgkerk Amsterdam. Moddermanzaal, Herman Gorterstraat 31.
Costs: 105€
Teacher: Danielle Riegel

In case you havent done a Basic Course level 1 yet, or want to fresh up or repeat the basics, you can join the level 1 course starting on March 8: www.facebook.com/events/161617851152902/?ti=icl

Registration: tangostudiolessen.wetickets.shop
Questions: info@tangostudio.nl
More info: www.tangostudio.nl
Teachers: www.tangostudio.nl/teachers.html

NB The first class on May 17th may be joined as a free try out class!
Or join a Basic Course level 1 class on a Thursday evening in March or April.
Please sent an email to: info@tangostudio.nl if you'd like to join!

We are happy if you sign up as a couple, however its not necessary. Please let us know when you sign up if you register alone or as a couple

For an impression: www.youtube.com/watch?v=1Ayp9h6fJLU

EL TANGO TE ESPERA - TANGO WAITS FOR YOU (Anibal Troilo)
About Tangostudio-Argentijnse Tango Amsterdam


Verlopen Evenementen

TANGO lessen voor (half)gevorderden

12 apr 20:30 - 19 apr 22:00 12 apr 20:30 - 19 apr 22:00 - Amsterdam Amsterdam
Vrijburg Vrijburg
TANGO LESSEN (HALF)GEVORDERD Tijdens deze lessen werken we aan verdieping en verfijning van je dans. We gaan we op zoek naar manieren om je tangodansen gevarieerder, duidelijker...   Meer info

Philip Glass en Johannes Brahms

14 apr 20:15 14 apr 20:15 - Amsterdam Amsterdam
Vrijburg Vrijburg
De jonge getalenteerde violist Pieter van Loenen speelt het vioolconcert van Philip Glass. Tevens spelen wij voor U de 1e symfonie van Johannes Brahms. Een schitterend concert...   Meer info


© 2019 Lekker Stappen