bijeenkomst Ondermijning - 16 april 2018

bijeenkomst Ondermijning - 16 april 201816 apr 17:30 - 20:00 - Duiven
Melis Logistics

Route

Beste ondernemers,

Wij organiseren op maandag 16 april 2018 een veiligheidsavond voor ondernemers in de gemeenten Duiven en Westervoort. Het onderwerp van deze avond is ‘Ondermijning’. Samen met Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland (PVO-ON) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) geven wij invulling aan deze avond. De bijeenkomst wordt georganiseerd bij Melis Logistics, Dijkgraaf 38, 6921RL Duiven. De bijeenkomst vindt plaats tussen 17.30 en 20.00 uur.

Aanpak van georganiseerde criminaliteit / ondermijning
Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert veiligheid en leefbaarheid en levert schade op voor ondernemers. De aanpak van georganiseerde criminaliteit richt zich op de cruciale ondersteunende activiteiten van ‘de bovenwereld’ aan ‘de onderwereld’.De onderwereld maakt voor illegale activiteiten gebruik van diensten van 'de bovenwereld'. Bijvoorbeeld voor distributie, financiële handelingen, vergunningen en huisvesting. Ook zijn criminelen vaak op zoek naar manieren om illegaal verkregen vermogen wit te wassen. Bijvoorbeeld door te investeren in vastgoed.
Dit contact tussen boven- en onderwereld biedt u mogelijkheden om in te grijpen. Onder andere door het opwerpen van barrières.
Met de aanpak van georganiseerde criminaliteit:
- voorkomt u dat georganiseerde criminaliteit door overheid en bedrijfsleven wordt gefaciliteerd;
- voorkomt u dat er vermenging ontstaat tussen georganiseerde criminaliteit en overheid en bedrijfsleven;
- doorbreekt u economische machtsposities die zijn opgebouwd met kapitaal dat met criminele activiteiten is verdiend.

Save the date
We stellen het op prijs als jullie deze avond als save the date alvast aan in de agenda’s zetten. Dit vooruitlopend op de officiële uitnodiging om zoveel mogelijk ondernemers te bereiken en een grote opkomst mogelijk te maken.

Met vriendelijke groet, mede namens de burgemeesters Rik de Lange en Arend van Hout,
Patrick Sessink

Bedrijfscontactfunctionaris
Tel. 088 – 695 34 87
Tel. 06 – 53 85 85 84


Verlopen Evenementen

SJOA Inhouse

03 mei 18:00 - 22:00 03 mei 18:00 - 22:00 - Duiven Duiven
Melis Logistics Melis Logistics
Op deze dag vindt er een SJOA inhouse plaats. Marwin Melis verwelkomt ons in het splinternieuwe onderkomen van Melis Logistics. Verdere informatie over de invulling van deze...   Meer info


© 2019 Lekker Stappen