GMA: Introducing selection committee

GMA: Introducing selection committee17 apr 19:00 - 23:00 - Nijmegen
SPiN Nijmegen

Route

* English follows Dutch *
Op dinsdag 17 april vindt de derde Algemene Ledenvergadering (ALV) van het verenigingsjaar 2017-2018 plaats. De ALV zal plaatsvinden in de bovenzaal van de Waagh op de Grote Markt 26 en zal beginnen om 19:00 uur. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens deze ALV zal de sollicitatiecommissie worden voorgesteld, die het toekomstige bestuur zal gaan samenstellen. Ook zal het Xe bestuur een update geven over het openstellen van bestuursfuncties voor eventueel toekomstig Engelstalige bestuursleden.
De voertaal van deze ALV zal Nederlands zijn, met tussentijdse Engelse samenvattingen. Engelstalige leden zijn dan ook van harte welkom! Ook deze ALV zal er namelijk een enquête afgenomen worden om jullie mening te krijgen over de taal van de ALV.
Daarnaast heb je weer de mogelijkheid om vooraf aan de ALV voor een speciale prijs met ons te komen eten in de Waagh! ben je hierin geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar secretary@spin-nijmegen.com.Let op: ook deze ALV is het de bedoeling dat je zelf zorgt dat je de bijbehorende stukken bij je hebt op de ALV. Dit kan door een laptop/tablet mee te nemen of door de stukken te printen op de SPiN-kamer. Deze stukken zijn een week voor het plaatsvinden van de ALV te vinden op de website.

_________________

On Tuesday the 17th of April the third General Members' Assembly (GMA) of the association year 2017-2018 will take place. The GMA will take place in the upstairs room of 'de Waagh' at Grote Markt 26 and will start at 19:00 o'clock. You are cordially invited to attend this assembly. During this GMA the Selection committee will be introduced, who will form the future board. The Xth board will also present an article about an update concerning recruiting English-speaking board members.
The main spoken language of the GMA will be Dutch, with interim English summaries. English speaking members are more than welcome as well! Also this GMA a survey will be held to give the board your opinion of the language of the GMA.
Furthermore we have the possibility for you to join us for dinner for a special price in the Waagh beforehand! Are you interested in this possibility? Please send an email to secretary@spin-nijmegen.com.
Note: at this GMA it is your own responsibility to bring the accompanying documents to the meeting. You can do this by bringing your laptop/tablet or by printing the documents at SPiN's common room.


Verlopen Evenementen

Parents' Day

16 apr 09:30 - 16:00 16 apr 09:30 - 16:00 - Nijmegen Nijmegen
SPiN Nijmegen SPiN Nijmegen
English follows Dutch Zou jij het ook leuk vinden om je ouders eens te laten ervaren wat het inhoud psychologie te studeren? Mooi, want wij (de integratie commissie) organiseren...   Meer info

Conference: Drugs and Addiction

23 apr 16:00 - 20:00 23 apr 16:00 - 20:00 - Nijmegen Nijmegen
SPiN Nijmegen SPiN Nijmegen
English follows Dutch Het is alweer tijd voor een van de beste evenementen van het jaar: het congres! We hebben een geweldig onderwerp met fantastische sprekers. Het congres van...   Meer info

Freshmen: Movie night on campus!

24 apr 19:00 - 22:00 24 apr 19:00 - 22:00 - Nijmegen Nijmegen
SPiN Nijmegen SPiN Nijmegen
English follows Dutch Let op: alleen voor eerstejaars! Ben jij ook helemaal klaar met alle OP1-en Ontwikkelingsstress? Wil je gewoon een chill avondje op de bank met een goede...   Meer info

SPiN's Studytrip: Tokyo

27 apr 13:00 - 06 mei 16:00 27 apr 13:00 - 06 mei 16:00 - Nijmegen Nijmegen
SPiN Nijmegen SPiN Nijmegen
English follows Dutch SPiN goes East! Na twee jaar geleden al een bezoek te hebben gebracht aan Hong Kong is het nu tijd voor een totaal andere Aziatische stad: TOKYO! Van 27...   Meer info


© 2019 Lekker Stappen