3daagse cursus Gezondheidsrecht voor Zorgprofs

3daagse cursus Gezondheidsrecht voor Zorgprofs01 nov 10:00 - 16:00 - Utrecht
La Vie Utrecht

Route

De Wet BIG, de WGBO, de Wkkgz, de Wbp en de wet BOPZ zijn zomaar enkele van de wetten die gelden voor de gezondheidszorg. Als zorgprofessional krijgt u tijdens uw werk met deze, en vele andere wetten en regels te maken.

Het is van het grootste belang dat u weet welke regels er gelden. Maar belangrijker nog: wat ze voor de praktijk betekenen én hoe u er het beste mee om kunt gaan.

Tijdens deze driedaagse cursus wordt alle relevante wetgeving besproken, krijgt u tal van handvatten en worden veel praktijkvoorbeelden met u besproken.

Na afloop van deze cursus:Bent u op de hoogte van de belangrijkste patiëntenrechten als informatie en toestemming, medisch dossier, privacy van de patiënt en het medisch beroepsgeheim.
Heeft u een duidelijk beeld van het klacht- en tuchtrecht en weet u precies hoe te handelen wanneer u er zelf mee te maken krijgt.
Weet u om te gaan met de juridische haken en ogen bij de behandeling van wilsonbekwame, psychiatrische of minderjarige patiënten.© 2018 Lekker Stappen