Lezingentrio rond het thema 'Hernhutter liturgie'

Lezingentrio rond het thema 'Hernhutter liturgie'01 sep 13:00 - 16:30 - Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist

Route

Er wordt deze dag een trio van lezingen gegeven:

LEZING: ‘De oorsprong van de liturgische gebruiken van de Broedergemeente’ door dr. Paul Peucker

De Broedergemeente kent een schat aan liturgische vormen en gebruiken: liefdemaal, zangdienst, paasochtend, gebedswacht, voetwassing, de simpele zaal, de vredeskus, knielend gebed. Waar komen deze vormen vandaan? Vreemd genoeg wordt de vraag naar de oorsprong van de liturgische praktijk van de Broedergemeente niet vaak gesteld. Meestal wordt aangenomen dat Zinzendorf deze vormen bedacht heeft of dat sommige gebruiken teruggaan op de Boheemse Broeders.

In deze lezing zal worden aangetoond dat de vroege Broedergemeente in Herrnhut zich liet leiden door het voorbeeld van de vroege christenen. In hun streven om in Herrnhut de apostolische gemeente van het vroege christendom te doen herleven volgde de Broedergemeente het voorbeeld van andere radicale piëtisten die zich afscheidden van de gevestigde kerk. In deze lezing zal worden nagegaan welke bronnen voor de vroege kerk de Broedergemeente gebruikte en waarom de officiële geschiedschrijving van de Broedergemeente traditioneel beweerde dat de oorsprong van de liturgie bij de Boheemse Broeders te vinden was.BIOGRAFIE: Dr. Paul Peucker is archivaris van de Broedergemeente in de Verenigde Staten. Hij werkt momenteel aan een studie naar het ontstaan van de Broedergemeente in Herrnhut.

LEZING: 'Hernhutter liturgie in transitie' door ds. Markus Gill

“Het geheel van voorgeschreven gebeden, ceremoniën en handelingen die een eredienst uitmaken,” zo luidt de definitie van liturgie op Wikipedia. Het traditionele hernhutter begrip van liturgie is veel ruimer. ‘Leven als liturgie’ luidde de titel van de grote tentoonstelling op Slot Zeist n.a.v. 250 jaar Broedergemeente Zeist in 1996. De titel refereert aan het feit dat de ‘Ortsgemeinde’ juist geen scheiding kende tussen heilig en profaan, tussen eredienst aan de ene en woonen werkplaats aan de andere kant. Zinzendorf sprak zelfs over het ‘heilige handwerk’ en over ‘liturgisch slapen’. Deze ruime opvatting van liturgie had uiteraard ook haar neerslag op de diensten die in de Grote Kerkzaal gevierd werden.

Inmiddels is dat fundamenteel veranderd. De Broedergemeente Zeist lijkt steeds meer op een ‘gewone’ kerkgemeente. De diensten en liturgieën maken niet meer deel uit van een liturgisch leven van 24 uur per dag, zeven dagen in de week.

De lezing gaat over de uitdaging hoe een gemeente met haar rijke historische erfenis moet staan in een samenleving die steeds sneller verandert.

BIOGRAFIE: Markus Gill is opgegroeid in de Broedergemeenten Gnadau en Herrnhut in Duitsland. Na zijn studie theologie in Bonn, Marburg en Berlijn was hij werkzaam in Berlijn en Utrecht. Sinds 2008 is hij voorganger van de Broedergemeente Zeist.

LEZING: 'Wat mijn kerk - de PKN - kan leren van de liturgie van de Broedergemeente' door dr. Hans Kronenburg

De Broedergemeente kent een rijk liturgisch leven. Niet alleen voor de zondagse eredienst, ook voor allerlei andere tijden en gelegenheden ontwierpen Zinzendorf en zijn volgelingen liturgieën, zoals de verschillende perioden van het kerkelijk jaar, de uitvaart en de jaarwisseling. In feite wordt het hele leven beleefd als liturgie. Zinzendorf putte voor de vormgeving van de liturgie uit vele bronnen (o.a. luthers, rooms-katholiek, orthodox, de vroege kerk).

Toch is de hernhutter liturgie meer dan een samenraapsel van diverse liturgische tradities. Zij heeft een heel eigen karakter, dat weerspiegeld wordt in het kerkzegel van de Broederuniteit: rondom het Lam Gods met het overwinningsvaandel staat geschreven: ‘vicit Agnus noster, eum sequamur’ (ons Lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen). De hernhutter liturgie staat in het teken van de liturgie uit de Openbaring van Johannes (zie bijv. 5: 1-12 en 7: 9-17), zij bezingt de overwinning van het Lam en is gericht op de navolging van Christus. Haar veelkleurige liturgische traditie kan een bron van inspiratie zijn voor de oecumene, ook voor mijn kerk, de Protestantse Kerk in Nederland. Aan de hand van een aantal voorbeelden zal dit worden toegelicht.

BIOGRAFIE: Dr. Hans Kronenburg (1936) is emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij diende diverse hervormde gemeenten (o.a. de Utrechtse Domkerkgemeente) en is (gast-)lid van de Evangelische Broedergemeente te Zeist, waar hij allerlei handen spandiensten verricht. Zijn interesse gaat uit naar liturgie en oecumene.


Verlopen Evenementen

Internationaal Liedfestival Zeist - Robert Holl en solisten

06 sep 20:15 - 22:15 06 sep 20:15 - 22:15 - Zeist Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist
De stichter van de Brüdergemeine Herrnhut’, graaf Zinzendorf, schreef in 1758 dat geestelijke muziek vanaf de dagen van de Reformatie een belangrijke plaats heeft in de...   Meer info

Open Monumentendag en Doe- en beleefdag

08 sep 10:00 - 09 sep 17:00 08 sep 10:00 - 09 sep 17:00 - Zeist Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist
Het tweede weekend in september organiseren de Zeister erfgoedpartners het Historisch Weekend Zeist. De Broedergemeente werkt via het museum Het Hernhutter Huis aan deze...   Meer info

Zendingsfeest

15 sep 10:00 - 16:00 15 sep 10:00 - 16:00 - Zeist Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist
De Grote Kerkzaal is niet alleen een kerkgebouw voor de Zeistenaren, maar is ook een kerk van de zending, met name in Suriname. In 1793 werd het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg...   Meer info


© 2018 Lekker Stappen