Lezingen over de relatie van de Hernhutters met andere kerken

Lezingen over de relatie van de Hernhutters met andere kerken16 jun 11:00 - 16:00 - Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist

Route

Lezing ‘UW GOD IS MIJN GOD, EN UW VOLK IS MIJN VOLK’ door prof. dr. Piet Visser

In de achttiende eeuw zou het toen nog steeds verdeelde doperdom in Nederland tal van veranderingen ondergaan. Het gros van de grootstedelijke, welvarende doopsgezinden omarmde uiteenlopende Verlichtingsideeën en manifesteerde zich in de voorhoedes van het nationale beschavingsoffensief. Pleidooien voor tolerantie en oecumene gingen hand in hand met het streven naar sociale en politieke emancipatie. Men vond daarin gehoor bij de remonstranten.

Een kleiner smaldeel van Menno Simons’ volk vond dat emancipatorische proces ten koste gaan van de uiterlijke identiteit en innerlijke vroomheid. ‘Oude Vlamingen’ handhaafden daarom hun tradities van conservatisme en leerstellige strengheid. Anderen, doopsgezinde individuen en soms hele families, burgers én buitenlui, vonden een alternatief bij de hernhutters. Niet alleen in Zeist, maar ook in de diaspora, in Haarlem en Amsterdam, was het belang van de doopsgezinde factor – geld en godsdienst – in de nog jonge Broedergemeente niet gering. Maar ideaal en werkelijkheid schuurden nogal eens in dit overgangsproces, zeker aan doopsgezinde zijde.Biografie: prof. dr. Piet Visser (1949) is emeritus hoogleraar ‘Geschiedenis van het doperdom en aanverwante stromingen’ aan de Vrije Universiteit en het Doopsgezind Seminarium te Amsterdam.

LEZING 13.30 uur: 'De Hernhutters: uitdaging van gereformeerden 1730-1780'door mr. drs. Jan-Kees Karels

Sympathie én bestrijding. De omgang van hernhutters met gereformeerden in het achttiende-eeuws Nederland laat twee kanten zien. Een deel van het gereformeerde kerkvolk voelde zich aangetrokken tot de ‘evangelische’ eenvoud van de hernhutters en tot hun ongecompliceerde geloofsbeleving: geen ingewikkelde dogmatische systemen waren meer nodig, maar een blik op het kruis van de Heiland was voldoende om geloofszekerheid te krijgen.

Tegelijk jaagden Zinzendorf en zijn volgelingen de gereformeerde predikanten tegen zich in het harnas. Want konden deze nieuwkomers de toets van de gereformeerde kritiek wel doorstaan? Hoe rechtzinnig waren ze eigenlijk? Diverse dominees klommen in de pen om de hernhutters te bestrijden, met als aanvoerder de Amsterdamse predikant Gerardus Kulenkamp. In een ‘Herderlyke en vaderlyke brief’, gepubliceerd in 1738 door de kerkenraad van Amsterdam, werden de hernhutters vergeleken met ‘kleine vossen’ die in het geniep de gereformeerde ‘wijngaard’ kwamen bederven.

In de lezing wordt stilgestaan bij de vraag waarom gereformeerde leden zich aangetrokken voelden tot de hernhutter vroomheid, en welke bezwaren er door diverse predikanten tegen de broeders werden ingebracht.

Biografie: mr. drs. Jan-Kees Karels (1974) studeerde geschiedenis in Leiden en rechten aan de Open Universiteit. Hij publiceerde in 2001 samen met dr. John Exalto een boek over gereformeerden en hernhutters in de achttiende eeuw. Karels is redacteur bij het Reformatorisch Dagblad.

LEZING 15.00 uur: 'De Hernhutters: inspiratie voor hervormden 1780-1820' door prof. dr. Fred van Lieburg

De komst van de hernhutters in Nederland was aanvankelijk een schrikbeeld voor de gevestigde orthodoxie, hoewel sommige vrome gemeenteleden ook door de nieuwe beweging geboeid waren. Op den duur raakten ook predikanten geïnteresseerd in het internationale en vernieuwende karakter van deze stroming, die dwars door kerkelijke grenzen heen ging. Een aantal sloot zich aan bij de Predigerkonferenz
in Herrnhut en nam deel aan de correspondentie over de toestand van het geestelijke leven in Europa en in het bijzonder in Nederland. Toen in de Bataafs-Franse tijd nagedacht werd over een nieuwe kerkorganisatie, bleek het model van collegiaal overleg tussen predikanten over theologische en pastorale zaken inspirerend voor de Hervormde Kerk.

In de lezing zal mede verslag worden gedaan van het onderzoek van masterstudent Theo Mulder naar de invloed van de Predigerkonferenz op het Nederlandse protestantisme.

Biografie: prof. dr. Fred van Lieburg is hoogleraar religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek betreft onder meer de geschiedenis van het internationale piëtisme en de opwekkingsbewegingen in de 18e en
19e eeuw.


Verlopen Evenementen

Bennewitz Quartet & Harry-Imre Dijkstra (klarinet)

14 apr 20:15 - 22:15 14 apr 20:15 - 22:15 - Zeist Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist
-Kaarten normaal € 31 voor leden en relaties EBG € 25 t/m 26 jaar € 10 -Kaarten zijn verkrijgbaar bij het kerkelijk kantoor, Zusterplein 20, Zeist -Online kaartverkoop: www...   Meer info

Lezingen over zending door de EBG

21 apr 11:00 - 15:00 21 apr 11:00 - 15:00 - Zeist Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist
LEZING 11.00 uur: 'Onder de hoede van de Heer heengaan: het EBG-zendingswerk' door prof.dr. Jan A.B. Jongeneel De EBG volgde het nieuwtestamentische zendingsbevel op: Gaat dan...   Meer info

Zangdienst

21 apr 19:00 - 20:00 21 apr 19:00 - 20:00 - Zeist Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist
De Broedergemeente is een zingende kerk. Zangdiensten horen bij de karakteristieke Hernhutter vieringen. In deze diensten worden naar aanleiding van een Bijbels woord liederen uit...   Meer info

Lezing 'Positie van vrouwen in de kerk'

06 mei 15:00 - 16:30 06 mei 15:00 - 16:30 - Zeist Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist
LEZING: 'De positie van vrouwen in de kerk: een tussenbalans en nieuwe uitdagingen' De positie van vrouwen in de kerk is de afgelopen eeuw sterk verbeterd. In veel kerken, ook in...   Meer info

Lezing: Surinaamse slavenregisters en de EBG

18 mei 19:30 - 21:00 18 mei 19:30 - 21:00 - Zeist Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist
Vanaf 1826 werden in Suriname alle mensen die in slavernij leefden geregistreerd in speciale registers. In deze slavenregisters werd per plantage of particuliere slaveneigenaar...   Meer info

Oecumenische dienst Kerkendag

27 mei 10:00 - 11:30 27 mei 10:00 - 11:30 - Zeist Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist
Elk jaar op de zondag na Pinksteren is de Zeister Kerkendag te gast bij de Broedergemeente. Op die dag kerken wij samen met de Gemeente van Apostolische Christenen, de...   Meer info

Tentoonstelling (vanaf de opening op 15 juni tot 21 oktober)

15 jun 15:00 - 17:00 15 jun 15:00 - 17:00 - Zeist Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist
De Broedergemeente Zeist heeft in 2005 samen met het Zeister Zendingsgenootschap de museumstichting Het Hernhutter Huis’ opgericht. Het kleine museum bevindt zich aan de Lageweg...   Meer info

Concert HARP - Remy van Kesteren

23 jun 20:15 - 22:15 23 jun 20:15 - 22:15 - Zeist Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist
Remy creëert met zijn eigen stukken een nieuwe muzikale wereld, waarbij de grenzen tussen genres en vormen worden overschreden. Zijn eerste album Tomorrow Eyes is het resultaat...   Meer info

Manspasi-viering

01 jul 10:00 - 11:30 01 jul 10:00 - 11:30 - Zeist Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist
Op 1 juli 1863 werd in Suriname en de andere Nederlandse koloniën de slavernij afgeschaft. De centrale dankdienst werd toen gehouden in de Grote Stadskerk te Paramaribo...   Meer info

Musical 'De Hernhutters in Zeist'

07 jul 19:00 - 22:00 07 jul 19:00 - 22:00 - Zeist Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist
Op 7 juli nodigen de leden van de Broedergemeente Zeist alle bewoners van Zeist uit voor een unieke belevenis op het Zusterplein. Jonge gemeenteleden hebben een musical geschreven...   Meer info

Lezingentrio rond het thema 'Hernhutter liturgie'

01 sep 13:00 - 16:30 01 sep 13:00 - 16:30 - Zeist Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist
Er wordt deze dag een trio van lezingen gegeven: LEZING: De oorsprong van de liturgische gebruiken van de Broedergemeente’ door dr. Paul Peucker De Broedergemeente kent een...   Meer info

Internationaal Liedfestival Zeist - Robert Holl en solisten

06 sep 20:15 - 22:15 06 sep 20:15 - 22:15 - Zeist Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist
De stichter van de Brüdergemeine Herrnhut’, graaf Zinzendorf, schreef in 1758 dat geestelijke muziek vanaf de dagen van de Reformatie een belangrijke plaats heeft in de...   Meer info

Open Monumentendag en Doe- en beleefdag

08 sep 10:00 - 09 sep 17:00 08 sep 10:00 - 09 sep 17:00 - Zeist Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist
Het tweede weekend in september organiseren de Zeister erfgoedpartners het Historisch Weekend Zeist. De Broedergemeente werkt via het museum Het Hernhutter Huis aan deze...   Meer info

Zendingsfeest

15 sep 10:00 - 16:00 15 sep 10:00 - 16:00 - Zeist Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist
De Grote Kerkzaal is niet alleen een kerkgebouw voor de Zeistenaren, maar is ook een kerk van de zending, met name in Suriname. In 1793 werd het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg...   Meer info


© 2019 Lekker Stappen