Lezingentrio rond het thema 'Hernhutter liturgie'

Lezingentrio rond het thema 'Hernhutter liturgie'01 sep 13:00 - 16:30 - Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist

Route

Er wordt deze dag een trio van lezingen gegeven:

LEZING: ‘De oorsprong van de liturgische gebruiken van de Broedergemeente’ door dr. Paul Peucker

De Broedergemeente kent een schat aan liturgische vormen en gebruiken: liefdemaal, zangdienst, paasochtend, gebedswacht, voetwassing, de simpele zaal, de vredeskus, knielend gebed. Waar komen deze vormen vandaan? Vreemd genoeg wordt de vraag naar de oorsprong van de liturgische praktijk van de Broedergemeente niet vaak gesteld. Meestal wordt aangenomen dat Zinzendorf deze vormen bedacht heeft of dat sommige gebruiken teruggaan op de Boheemse Broeders.

In deze lezing zal worden aangetoond dat de vroege Broedergemeente in Herrnhut zich liet leiden door het voorbeeld van de vroege christenen. In hun streven om in Herrnhut de apostolische gemeente van het vroege christendom te doen herleven volgde de Broedergemeente het voorbeeld van andere radicale piëtisten die zich afscheidden van de gevestigde kerk. In deze lezing zal worden nagegaan welke bronnen voor de vroege kerk de Broedergemeente gebruikte en waarom de officiële geschiedschrijving van de Broedergemeente traditioneel beweerde dat de oorsprong van de liturgie bij de Boheemse Broeders te vinden was.BIOGRAFIE: Dr. Paul Peucker is archivaris van de Broedergemeente in de Verenigde Staten. Hij werkt momenteel aan een studie naar het ontstaan van de Broedergemeente in Herrnhut.

LEZING: 'Hernhutter liturgie in transitie' door ds. Markus Gill

“Het geheel van voorgeschreven gebeden, ceremoniën en handelingen die een eredienst uitmaken,” zo luidt de definitie van liturgie op Wikipedia. Het traditionele hernhutter begrip van liturgie is veel ruimer. ‘Leven als liturgie’ luidde de titel van de grote tentoonstelling op Slot Zeist n.a.v. 250 jaar Broedergemeente Zeist in 1996. De titel refereert aan het feit dat de ‘Ortsgemeinde’ juist geen scheiding kende tussen heilig en profaan, tussen eredienst aan de ene en woonen werkplaats aan de andere kant. Zinzendorf sprak zelfs over het ‘heilige handwerk’ en over ‘liturgisch slapen’. Deze ruime opvatting van liturgie had uiteraard ook haar neerslag op de diensten die in de Grote Kerkzaal gevierd werden.

Inmiddels is dat fundamenteel veranderd. De Broedergemeente Zeist lijkt steeds meer op een ‘gewone’ kerkgemeente. De diensten en liturgieën maken niet meer deel uit van een liturgisch leven van 24 uur per dag, zeven dagen in de week.

De lezing gaat over de uitdaging hoe een gemeente met haar rijke historische erfenis moet staan in een samenleving die steeds sneller verandert.

BIOGRAFIE: Markus Gill is opgegroeid in de Broedergemeenten Gnadau en Herrnhut in Duitsland. Na zijn studie theologie in Bonn, Marburg en Berlijn was hij werkzaam in Berlijn en Utrecht. Sinds 2008 is hij voorganger van de Broedergemeente Zeist.

LEZING: 'Wat mijn kerk - de PKN - kan leren van de liturgie van de Broedergemeente' door dr. Hans Kronenburg

De Broedergemeente kent een rijk liturgisch leven. Niet alleen voor de zondagse eredienst, ook voor allerlei andere tijden en gelegenheden ontwierpen Zinzendorf en zijn volgelingen liturgieën, zoals de verschillende perioden van het kerkelijk jaar, de uitvaart en de jaarwisseling. In feite wordt het hele leven beleefd als liturgie. Zinzendorf putte voor de vormgeving van de liturgie uit vele bronnen (o.a. luthers, rooms-katholiek, orthodox, de vroege kerk).

Toch is de hernhutter liturgie meer dan een samenraapsel van diverse liturgische tradities. Zij heeft een heel eigen karakter, dat weerspiegeld wordt in het kerkzegel van de Broederuniteit: rondom het Lam Gods met het overwinningsvaandel staat geschreven: ‘vicit Agnus noster, eum sequamur’ (ons Lam heeft overwonnen, laten wij Hem volgen). De hernhutter liturgie staat in het teken van de liturgie uit de Openbaring van Johannes (zie bijv. 5: 1-12 en 7: 9-17), zij bezingt de overwinning van het Lam en is gericht op de navolging van Christus. Haar veelkleurige liturgische traditie kan een bron van inspiratie zijn voor de oecumene, ook voor mijn kerk, de Protestantse Kerk in Nederland. Aan de hand van een aantal voorbeelden zal dit worden toegelicht.

BIOGRAFIE: Dr. Hans Kronenburg (1936) is emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij diende diverse hervormde gemeenten (o.a. de Utrechtse Domkerkgemeente) en is (gast-)lid van de Evangelische Broedergemeente te Zeist, waar hij allerlei handen spandiensten verricht. Zijn interesse gaat uit naar liturgie en oecumene.


Verlopen Evenementen

Bennewitz Quartet & Harry-Imre Dijkstra (klarinet)

14 apr 20:15 - 22:15 14 apr 20:15 - 22:15 - Zeist Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist
-Kaarten normaal € 31 voor leden en relaties EBG € 25 t/m 26 jaar € 10 -Kaarten zijn verkrijgbaar bij het kerkelijk kantoor, Zusterplein 20, Zeist -Online kaartverkoop: www...   Meer info

Lezingen over zending door de EBG

21 apr 11:00 - 15:00 21 apr 11:00 - 15:00 - Zeist Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist
LEZING 11.00 uur: 'Onder de hoede van de Heer heengaan: het EBG-zendingswerk' door prof.dr. Jan A.B. Jongeneel De EBG volgde het nieuwtestamentische zendingsbevel op: Gaat dan...   Meer info

Zangdienst

21 apr 19:00 - 20:00 21 apr 19:00 - 20:00 - Zeist Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist
De Broedergemeente is een zingende kerk. Zangdiensten horen bij de karakteristieke Hernhutter vieringen. In deze diensten worden naar aanleiding van een Bijbels woord liederen uit...   Meer info

Lezing 'Positie van vrouwen in de kerk'

06 mei 15:00 - 16:30 06 mei 15:00 - 16:30 - Zeist Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist
LEZING: 'De positie van vrouwen in de kerk: een tussenbalans en nieuwe uitdagingen' De positie van vrouwen in de kerk is de afgelopen eeuw sterk verbeterd. In veel kerken, ook in...   Meer info

Lezing: Surinaamse slavenregisters en de EBG

18 mei 19:30 - 21:00 18 mei 19:30 - 21:00 - Zeist Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist
Vanaf 1826 werden in Suriname alle mensen die in slavernij leefden geregistreerd in speciale registers. In deze slavenregisters werd per plantage of particuliere slaveneigenaar...   Meer info

Oecumenische dienst Kerkendag

27 mei 10:00 - 11:30 27 mei 10:00 - 11:30 - Zeist Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist
Elk jaar op de zondag na Pinksteren is de Zeister Kerkendag te gast bij de Broedergemeente. Op die dag kerken wij samen met de Gemeente van Apostolische Christenen, de...   Meer info

Tentoonstelling (vanaf de opening op 15 juni tot 21 oktober)

15 jun 15:00 - 17:00 15 jun 15:00 - 17:00 - Zeist Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist
De Broedergemeente Zeist heeft in 2005 samen met het Zeister Zendingsgenootschap de museumstichting Het Hernhutter Huis’ opgericht. Het kleine museum bevindt zich aan de Lageweg...   Meer info

Lezingen over de relatie van de Hernhutters met andere kerken

16 jun 11:00 - 16:00 16 jun 11:00 - 16:00 - Zeist Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist
Lezing UW GOD IS MIJN GOD, EN UW VOLK IS MIJN VOLK’ door prof. dr. Piet Visser In de achttiende eeuw zou het toen nog steeds verdeelde doperdom in Nederland tal van veranderingen...   Meer info

Concert HARP - Remy van Kesteren

23 jun 20:15 - 22:15 23 jun 20:15 - 22:15 - Zeist Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist
Remy creëert met zijn eigen stukken een nieuwe muzikale wereld, waarbij de grenzen tussen genres en vormen worden overschreden. Zijn eerste album Tomorrow Eyes is het resultaat...   Meer info

Manspasi-viering

01 jul 10:00 - 11:30 01 jul 10:00 - 11:30 - Zeist Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist
Op 1 juli 1863 werd in Suriname en de andere Nederlandse koloniën de slavernij afgeschaft. De centrale dankdienst werd toen gehouden in de Grote Stadskerk te Paramaribo...   Meer info

Musical 'De Hernhutters in Zeist'

07 jul 19:00 - 22:00 07 jul 19:00 - 22:00 - Zeist Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist
Op 7 juli nodigen de leden van de Broedergemeente Zeist alle bewoners van Zeist uit voor een unieke belevenis op het Zusterplein. Jonge gemeenteleden hebben een musical geschreven...   Meer info

Internationaal Liedfestival Zeist - Robert Holl en solisten

06 sep 20:15 - 22:15 06 sep 20:15 - 22:15 - Zeist Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist
De stichter van de Brüdergemeine Herrnhut’, graaf Zinzendorf, schreef in 1758 dat geestelijke muziek vanaf de dagen van de Reformatie een belangrijke plaats heeft in de...   Meer info

Open Monumentendag en Doe- en beleefdag

08 sep 10:00 - 09 sep 17:00 08 sep 10:00 - 09 sep 17:00 - Zeist Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist
Het tweede weekend in september organiseren de Zeister erfgoedpartners het Historisch Weekend Zeist. De Broedergemeente werkt via het museum Het Hernhutter Huis aan deze...   Meer info

Zendingsfeest

15 sep 10:00 - 16:00 15 sep 10:00 - 16:00 - Zeist Zeist
Evangelische Broedergemeente Zeist Evangelische Broedergemeente Zeist
De Grote Kerkzaal is niet alleen een kerkgebouw voor de Zeistenaren, maar is ook een kerk van de zending, met name in Suriname. In 1793 werd het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg...   Meer info


© 2019 Lekker Stappen